مهمترین بنگاه شرط بندی جهان+عکس

3

1399/7/24

21:19


نت فیر مهمترین بنگاه شرط بندی جهان است . اهمیت پیش بینی این بنگاهها به آنست که آنها در قبال پیش بینی شان مسئول پرداخت هستند

مهمترین بنگاه شرط بندی جهان+عکس

مهمترین بنگاه شرط بندی جهان+عکس

 
نرخ شرط بندی آن در حال حاضر  برای بایدن ۱.۴ است اما برای ترامپ ۲.۸۸ 
 
این به معنای آنست که اگر شرط بند ۱۰۰ دلار شرط ببندد که بایدن می برد بنگاه به او ۱۴۰ دلار می دهد اما اگر او ۱۰۰ دلار شرط ببندد که ترامپ می برد به او ۲۸۸ دلار خواهد داد .
 
این به معنای آنست که از نظر نت فیر شانس بایدن حدود ۶۷ درصد است اما شانس ترامپ کمتر از ۳۳ درصد.
 
برخی می پرسند چرا جمع درصد شانس بایدن و ترامپ در شرط بندی ها ۱۰۰ نیست ؟ علت اینست که دو کاندید مستقل ( جوجرسن و هاوکینگ ) نیز هست که درصد شانس آنها گرچه بسیار ناچیز است اما مانع جمع ۱۰۰ شانس دو رقیب اصلی است
 
این به معنای آنست که از نظر نت فیر شانس بایدن حدود ۶۷ درصد است اما شانس ترامپ کمتر از ۳۳ درصد.
 
برخی می پرسند چرا جمع درصد شانس بایدن و ترامپ در شرط بندی ها ۱۰۰ نیست ؟ علت اینست که دو کاندید مستقل ( جوجرسن و هاوکینگ ) نیز هست که درصد شانس آنها گرچه بسیار ناچیز است اما مانع جمع ۱۰۰ شانس دو رقیب اصلی است

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو