منتظر سلطان نان باشیم

منبع: برترین ها

5

1399/7/24

22:27


اظهارات رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز در گفتگو با ایرنا درباره کمبود نان در شهرهای همجوار استان کردستان سوژه کارتون از احسان گنجی شد.

اصلاحات نیوز: اظهارات رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز در گفتگو با ایرنا درباره کمبود نان در شهرهای همجوار استان کردستان سوژه کارتون از احسان گنجی شد.

منتظر سلطان نان باشیم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو