گلایه حدادعادل از نام‌های کیک و ساندیس

منبع: برترین ها

4

1399/7/24

22:49


غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از نامگذاری خارجی برای برخی کالا‌ها انتقاد کرد.

صداوسیما: غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از نامگذاری خارجی برای برخی کالاها انتقاد کرد.

گلایه حدادعادل از نام‌های کیک و ساندیس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو