جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر


منبع: همگردی

7

1399/7/25

08:30


مهر/ سنگ نوردی یا صخره نوردی یک ورزش هیجانی و چالشی می باشد که به شما حسی ورای سایر رشته ها هدیه می دهد. شهرستان ارومیه به سبب قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و دسترسی به کوه ها و دیواره های کوتاه و بلند مورد توجه سنگ نوردان است.

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

جدال با صخره + تصاویر

تصویری


ویدئو