معصومه ابتکار: صلح بهتر است

منبع: برترین ها

6

1399/7/26

11:45


معصومه ابتکار؛ معوان امور زنان رئیس جمهور درباره صلح حسنی اظهارنطر کرد.

برترین‌ها: معصومه ابتکار؛ معوان امور زنان رئیس جمهور درباره صلح حسنی اظهارنطر کرد.

معصومه ابتکار: صلح بهتر است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو