از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها


منبع: همگردی

6

1399/7/26

15:01


مهر/ مجموعه راسته بازار کهنه و نو مربوط به دوره صفوی دوره قاجار است و در قم، بافت قدیمی شهر، جوار محله عربستان و در قلب منطقه تاریخی خیابان آذر واقع شده و این اثر در تاریخ 16 آذر 1376 با شمارهٔ ثبت 1937 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اما عدم توجه به این میراث فرهنگی در جهت مرمت بنا باعث تخریب بخش زیادی از بازار شده است. مجاورت این بازار و تبدیل شدن به خیابان و پارکینگ ماشین ها باعث از رونق افتادن بازار قدیمی شده است. بسیاری از مشاغل سنتی به دلیل عدم حمایت در حال نابودی بوده که در نهایت باعث از بین رفتن هویت بازار کهنه قم شده است.

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

از سکه افتادن «بازار کهنه» شهر قم + عکسها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو