مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها


منبع: همگردی

4

1399/7/26

17:30


صدا و سیما/ مسجد کبود یا مسجد جهانشاه تبریز یکی از آثار ارزشمند معماری ایرانی به شمار می رود که به لحاظ شیوه معماری از سایر نمونه های معماری مسجد متمایز است. این مسجد با کاشی های معرق فیروزه ای و لاجوردی، انواع خطوط عالی مانند ثلث، نستعلیق، نسخ و طرح های بدیع هندسی و اسلیمی مورد توجه ارباب ذوق و هنر است.

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

مسجد کبود تبریز + عکسها

در ادامه بخوانیدمسجد کبود تبریز | بنایی فیروزه ای در میان مساجد تبریز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو