جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس


4

1399/7/26

18:15


مراسم تشییع جنازه نوزاد سه ماهه فیلیپینی که بعد از جدایی از مادر زندانی‌اش جان باخت در مانیل برگزار شد. مرگ این نوزاد سه‌ماهه بعد از جدایی از مادر زندانی‌اش خشم عمومی را در فیلیپین برانگیخته است.

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

جنجال در فیلیپین؛ تشییع جنازه نوزاد متولد شده در ز‌ندان + عکس

منبع: فرارو

تصویری


ویدئو