برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر


منبع: همگردی

5

1399/7/26

18:31


ایمنا/ شهرستان مبارکه یکی از قطب های اصلی تولید برنج در اصفهان و کشور است و نقشی اساسی در تامین این محصول دارد. بارندگی های ساله گذشته و بازگشایی زاینده رود سبب رونق بخشیدن به تولید این محصول نسبت به سالهای گذشته در این شهرستان و استان شده است.

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

برداشت برنج از مزارع شهرستان مبارکه + تصاویر

تصویری


ویدئو