باورهای اشتباه درباره قرنطینه خانگی

منبع: همگردی

9

1399/7/26

19:00


تسنیم/ برای مبارزه با کرونا از طریق قرنطینه، تنها ماندن در منزل کافی نیست. فرد مبتلا باید حتما در یک اتاق مجزا خود را قرنطینه کند.

باورهای اشتباه درباره قرنطینه خانگی

تصویری


ویدئو