منصوری: بر چه مبنایی زنان، رجل سیاسی نیستند؟!

منبع: برترین ها

8

1399/7/26

20:08


آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت به صحبت‌های اخبر درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

برترین‌ها: آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت به صحبت‌های اخبر درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری و موضوع رجل سیاسی نبودن آنان واکنش نشان داد.

وی در این باره نوشت: 

‏فقط مدیریت این ۵ زن را در ‎بحران کرونا ببینید

تایوان: ۵۳۵ مبتلا و ۷ فوتی،
نیوزلند: ۱۸۸۳ مبتلا و ۲۵ فوتی،
نروژ: ۱۶۳۴۹ مبتلا و ۲۷۸ فوتی،
دانمارک: ۳۴۹۴۱ مبتلا و ۶۷۹ فوتی
و آلمان: ۳۷۵ هزار مبتلا و ۹۸۳۷ فوتی.

بر مبنای چه شواهدی می گویند:
« زنان ‎#رجل_سیاسی نیستند؟ »

منصوری: بر چه مبنایی زنان، رجل سیاسی نیستند؟!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو