بازدهی این سکه در ایران 1100 درصد است + عکس

3

1399/7/26

23:23


سکه امامی در ایران رشد بیش از 1100 درصدی در سه سال را تجربه کرده است.

بازدهی این سکه در ایران 1100 درصد است + عکس

به گزارش بهداشت نیوز، سکه امامی در ایران رشد بیش از 1100 درصدی در سه سال را تجربه کرده است.

بازدهی این سکه در ایران 1100 درصد است + عکس

 

تصویری


ویدئو