تصویر همسر پادشاه عمان برای اولین بار منتشر شد

5

1399/7/26

23:23


تصویر همسر پادشاه عمان برای اولین بار منتشر شد

تصویر همسر پادشاه عمان برای اولین بار منتشر شد

به گزارش بهداشت نیوز، تصویر همسر پادشاه عمان برای اولین بار به مناسبت روز زن منتشر شد.

 

تصویر همسر پادشاه عمان برای اولین بار منتشر شد

تصویری


ویدئو