نسخه جادویی و ایرانی برای درمان کرونا

منبع: برترین ها

9

1399/7/27

00:12


نتیجه یک تحقیق علمی و بالینی در کشورمان نشان می‌دهد مصرف زنجبیل، اویشن و دارچین در درمان کرونا نقش موثری دارد.

صداوسیما: نتیجه یک تحقیق علمی و بالینی در کشورمان نشان می‌دهد مصرف زنجبیل، اویشن و دارچین در درمان کرونا نقش موثری دارد.

نسخه جادویی و ایرانی برای درمان کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو