عذرخواهی گوینده خبر به علت سوتیِ کرونایی!

منبع: برترین ها

9

1399/8/6

02:04


گوینده شبکه خبر به علت اشتباه اعلام کردن تعداد کرونایی‌ها در آمریکا، عذرخواهی کرد.

صداوسیما: گوینده شبکه خبر به علت اشتباه اعلام کردن تعداد کرونایی‌ها در آمریکا، عذرخواهی کرد.

عذرخواهی گوینده خبر به علت سوتیِ کرونایی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو