نباید در حوزه خردسال، برنامه خارجی پخش کرد

منبع: برترین ها

10

1399/8/6

09:48


محمد سرشار: در کشورهایی مثل انگلیس، در حوزه خردسال، هیچ برنامه خارجی پخش نمی شود. چون در این حوزه سبک زندگی بومی خود را فقط آموزش می دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان: محمد سرشار مدیر شبکه پویا در گفت وگویی تلویزیونی گفت: در کشورهایی مثل انگلیس، در حوزه خردسال، هیچ برنامه خارجی پخش نمی شود. چون در این حوزه سبک زندگی بومی خود را فقط آموزش می دهند.
 
پخش برنامه خارجی در رده خردسال معنایی ندارد.باید نهضت تولید انیمیشن برای خردسالان داشته باشیم. حجم تولید فعلی بسیار کم است.
 
وظیفه تولید انیمیشن برعهده شبکه کودک نیست. «مرکز پویانمایی صبا» تنها ۲۰ دقیقه در روز انیمیشن به دست ما می رساند.
 
 

نباید در حوزه خردسال، برنامه خارجی پخش کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو