ماشین علی دایی در محل کارش +عکس

منبع: ساتین

9

1399/8/10

00:01


پورشه آبی ماشین علی دایی است که در خیابان آصف زعفرانیه محل کار علی دایی پارک شده است.

ماشین فوتبالیست ها ماشین علی دایی خودرو فوتبالیست ها خودرو علی دایی ثروت علی دایی پورشه علی دایی بیوگرافی علی دایی اینستاگرام علی دایی اتومبیل علی دایی

تصویری


ویدئو