همراهیِ هنرمندانه با سرطان؛ یک ویدئوی اشکی

منبع: برترین ها

6

1399/8/28

10:47


همراهی زیبای محمد یعقوبی کارگردان تئاتر با همسرش آیدا کیخایی در مبارزه با بیماری سرطان.

برترین‌ها: همراهی زیبای محمد یعقوبی کارگردان تئاتر با همسرش آیدا کیخایی در مبارزه با بیماری سرطان.

همراهی زیبای محمد یعقوبی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو