تظاهرکنندگان خیابان‌های اصلی ناصریه را بستند

منبع: برترین ها

2

1399/8/29

20:03


معترضان عراقی امروز، پنج‌شنبه تعدادی از مسیرهای اصلی و پل‌های استان ذی‌قار در جنوب عراق را بستند.

ایسنا: معترضان عراقی امروز، پنج‌شنبه تعدادی از مسیرهای اصلی و پل‌های استان ذی‌قار در جنوب عراق را بستند.

به نقل از شفق نیوز، تظاهرکنندگان عراقی امروز اقدام به بستن مسیرهای اصلی در شهر ناصریه مرکز استان ذی‌قار کردند و تایرها را در خیابان‌ها آتش زده و پل النصر و الحضارات را با درخواست برکناری استاندار ذی‌قار، روشن شدن سرنوشت افراد ربوده شده، بهبود خدمات معیشتی و حل بحران بیکاری بستند.

از سویی دیگر، ده‌ها تظاهرکننده در مکانی دیگر مقابل ساختمان شرکت نفت ذی‌قار تجمع کرده و خواستار حل مشکل بیکاری شدند.

نیروهای امنیتی نیز در خیابان‌ها مستقر و خواستار حفظ آرامش شده و سعی کردند مانع هدف گرفتن ساختمان‌های دولتی شوند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو