مکرون به مسلمانان فرانسه ۱۵ روز فرصت داد

منبع: برترین ها

3

1399/8/29

20:15


امانوئل مکرون به شورای مسلمانان فرانسه، ۱۵ روز فرصت داد تا منشوری را امضا کنند که بر اساس آن متعهد به رعایت «ارزشهای جمهوری» باشند⁣.

برترین‌ها: به نقل از رسانه فارسی زبان؛ امانوئل مکرون به شورای مسلمانان فرانسه، ۱۵ روز فرصت داد تا منشوری را امضا کنند که بر اساس آن متعهد به رعایت «ارزشهای جمهوری» باشند⁣.

این منشور تضمین می‌کند که اسلام یک دین است و نه یک جنبش سیاسی و از هرگونه مداخله خارجی در گروه‌های مسلمان ممانعت می‌کند⁣.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو