تکذیب برکناری قاضی صلواتی

منبع: برترین ها

2

1399/8/29

21:38


مدیرعامل خبرگزاری قوه‌قضاییه برکناری قاضی صلواتی از شعبه۱۵ دادگاه انقلاب را تکذیب کرد.

برترین‌ها: مدیرعامل خبرگزاری قوه‌قضاییه برکناری قاضی صلواتی از شعبه۱۵ دادگاه انقلاب را تکذیب کرد.

وی در این باره نوشت: 

ادعاهای مطروحه از سوی کانالهای خبری خارجی و برخی مرتبطین داخلی آنها در مورد رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب صحت نداشته و وی کماکان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه چهارم دادگاه های ویژه مشغول خدمت است.

تکذیب برکناری قاضی صلواتی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو