آمارهای کرونا آنجا نگران کننده و هولناک شدند که میزان ابتلای روزانه به ۱۳ هزار نفر در روز رسید. فوتی های روزانه کرونا در ایران نیز بسیار فراتر از چند ماه قبل رسیدند، آنچنان که در ۱۲ روز از آبان ماه، شمار فوتی های روزانه بالاتر از حد ۴۵۰ نفر قرار دارد.

در بیست و نهم آبان نسبت ابتلا به تست به فراتر از ۳۰ درصد رسید و عدد ۳۳ درصد را نشان داد. به این معنا که ۳۳ درصد از افرادی که آزمایش ابتلا به کرونا را داده‌اند پاسخ تست شان مثبت بوده است. این در حالیست که بالاترین حد این نسبت در قبل از پاییز نزدیک به ۱۳ درصد محاسبه شده بود.

مشروح گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «جهشِ مرگبار کرونا /آمار ابتلای روزانه ۵ برابر شد» بخوانید.