کریس مورفی در توئیترش نوشت:در راستای کارزار فشار حداکثری مایک پمپئو ۱۲ شرط برای ایران گذاشت که حتی یکی از آنها محقق نشد. به جای آن ایران ۱۰ برابر اورانیوم غنی شده نسبت به سال ۲۰۱۶ دارد و زمان گریز هسته‌ایش از ۱۲ ماه به ۳ ماه رسیده است. سیاست ترامپ در قبال ایران یک شکست تمام عیار بوده است.