هر ورق از اوراق تسه در روز چهارشنبه ۲۸ آبان قیمتی معادل با ۸۰ هزار  و ۶۶۰ تومان داشت. این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن ۵۰۰ هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن دریافت کرد.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین را ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود. 

بنابراین مجردها برای اخذ وام مسکن در روز چهارشنبه باید ۲۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و متاهلین ۳۸ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان اوراق تهیه می‌کردند.

مشروح گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «گام‌های کوچک در ارزانی وام مسکن» بخوانید.