کنایه مداح معروف به زمزمه‌های وادی سیاست

منبع: برترین ها

3

1399/8/30

07:34


میثم مطیعی، مداح معروف به زمزمه‌های این روزهای وادی سیاست واکنش نشان داد.

برترین‌ها: میثم مطیعی، مداح معروف به زمزمه‌های این روزهای وادی سیاست واکنش نشان داد.

کنایه مداح معروف به زمزمه‌های وادی سیاست

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو