طرح خاص محمد طحانی از اتفاق تلخ در بندرعباس

منبع: برترین ها

5

1399/8/30

22:39


اتفاق تلخ خراب کردن آلونک یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط ماموران شهرداری سوژه محمد طحانی در روزنامه ابتکار شد.

برترین‌ها: اتفاق تلخ خراب کردن آلونک یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط ماموران شهرداری سوژه محمد طحانی در روزنامه ابتکار شد.

طرح خاص محمد طحانی از اتفاق تلخ در بندرعباس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو