یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر

یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر


منبع: همگردی

3

1399/9/1

07:00


فرارو/ ده ها عکاس برای گرفتن عکس از یک هدهد در یک باشگاه کریکت در یورکشایر انگلیس جمع شده بودند.

یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر

یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر

یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر

یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر

یک هدهد عکاسان را به خط کرد! + تصاویر

تصویری


ویدئو