سردخانه سیار اجساد قربانیان کرونایی در تگزاس + عکس

4

1399/9/1

15:09


سردخانه سیار اجساد قربانیان کرونایی در الپاسو، تگزاس را می بینید.

سردخانه سیار اجساد قربانیان کرونایی در تگزاس + عکس

سردخانه سیار اجساد قربانیان کرونایی در تگزاس + عکس

 

تصویری


ویدئو