کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها


منبع: همگردی

4

1399/9/1

18:30


صدا و سیما/ مجموعه کاروانسرا های تاریخی میاندشت در استان سمنان، در شمال مسیر مشهد-تهران و در 45 کیلومتری شرق میامی قرار دارد. این اثر تاریخی با 22500 متر مربع عرصه و 10520 متر مربع اعیان بزرگترین کاروانسرای ایران است.

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

کاروانسرای تاریخی میاندشت + عکسها

تصویری


ویدئو