تصاویری از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند

تصاویری از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند


منبع: برترین ها

4

1399/9/2

00:37


در این گزارش تصاویری از کوره‌های سوزاندن جنازه‌های کرونایی در هند را مشاهده می‌کنید.

مشرق نیوز: در این گزارش تصاویری از کوره‌های سوزاندن جنازه‌های کرونایی در هند را مشاهده می‌کنید.

تصاویری تلخ از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند

تصاویری تلخ از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند

تصاویری تلخ از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند

تصاویری تلخ از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند

تصاویری تلخ از کوره‌های سوزاندن کرونایی‌ها در هند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو