تابوت‌ساز 33 ساله اندونزیایی در یک ثانیه میلیونر شد + عکس

4

1399/9/2

01:20


جوسوآ هوتاگالونگ مشغول کار بود که ناگهان شهاب‌سنگی به سقف خانه‌اش خورد.

تابوت‌ساز 33 ساله اندونزیایی در یک ثانیه میلیونر شد + عکس

او گفت وقتی سنگ 2.1 کیلویی را لمس کرد، هنوز داغ بود.
ارزش شهاب‌سنگ 1.4 میلیون دلار است که 4.5 میلیارد سال قدمت داشته و از نوع CM1/1 کندریت کربنیک بسیار نادر است.

تابوت‌ساز 33 ساله اندونزیایی در یک ثانیه میلیونر شد + عکس

تصویری


ویدئو