جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 2 آذر در تمام مقاطع تحصیلی

منبع: سیمرغ

2

1399/9/2

03:22


جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 2 آذر در تمام مقاطع تحصیلی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنیه 2 آذر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 2 آذر

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ صورت های مالی پودمان یک – پایه 12 – رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۸.۳۰ تا ۹ مبحث پی دیوار – پایه 11 – رشته نقشه کشی ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹ تا ۹.۳۰ آشنایی با بناهای تاریخی – پایه 10 – رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ دوخت انواع جیب – پایه 11 – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ طراحی چهره – پایه 10 – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی – مقدار عددی یک عبارت جبری پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی – زاویه های خارجی پایه هشتم
ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی – حل مسئله در هندسه پایه

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی – اقدام پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۱ – پایه 10 – رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ – پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱- پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۱ – پایه 10 – رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ – پایه 11 – رشته علوم تجربی

شبکه چهار

متوسطه دوم

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.
ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن

ساعت ۸ ‌ اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸.۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.
ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطهگردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو