ازدحام عجیب مردم برای خرید مرغ منجمد

منبع: برترین ها

4

1399/9/2

08:02


اصلاحات نیوز، ویدئویی از ازدحام مردم شهرک قلعه میر شهرستان بهارستان برای گرفتن مرغ منجمد در شرایطی کرونایی را منتشر کرد.

اصلاحات نیوز، ویدئویی از ازدحام مردم شهرک قلعه میر شهرستان بهارستان برای گرفتن مرغ منجمد در شرایطی کرونایی را منتشر کرد.

ازدحام عجیب مردم برای خرید مرغ منجمد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو