خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها


منبع: همگردی

3

1399/9/2

08:31


صدا و سیما/ اغشت ترکیبی از دو واژه از لهجه بومی (اُو) به معنای آب و (غشت) به معنای ریزان و سرازیر شدن است و در اصل نام روستا اُوغشت بوده است. با رشد و توسعه روستا به واسطه آب شرب و گاز شهری منجر به مهاجرت فصلی تهرانی ها و کرجی ها به روستای اغشت شد و با انبوهی از ویلا ها و ساختمان های با معماری های غیر بومی روبرو میشویم و دیگر نمیتوان نام روستا به آن نهاد و بیشتر به ویلا نشین اغشت نزدیکتر است.

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

خزان رنگین در روستای اغشت + عکسها

تصویری


ویدئو