اولین وزیر زن افغان، فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور

منبع: برترین ها

2

1399/9/2

09:21


نخستین وزیر زن در افغانستان، فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور است.

فرارو: نخستین وزیر زن در افغانستان، فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور است.

معصومه خاوری با رای اعتماد از مجلس افغانستان، به عنوان وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این کشور منصوب شد.

نخستین وزیر زن افغانستان؛ متولد ۱۳۶۴، دره صوف سمنگان و فارغ التحصیل زبان ترکی از دانشگاه غازی ترکیه، ارشد مهندسی پزشکی و حقوق از دانشگاه پیام‌نور است.

اولین وزیر زن افغان، فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو