مهمانی در اوج کرونا با حضور نمایندگان مجلس

منبع: برترین ها

3

1399/9/2

10:32


وب سایت مدارا، تصویری از مهمانی در اوج کرونا با حضور نمایندگان مجلس و مدیران ارشد هرمزگان در سیریک را منتشر کرد.

وب سایت مدارا، تصویری از مهمانی در اوج کرونا با حضور نمایندگان مجلس و مدیران ارشد هرمزگان در سیریک را منتشر کرد.

طبق اعلام فرمانداری شهرستان سیریک این تصویر مربوط به حضور روز جمعه سمیه رفیعی نماینده تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست و برخی از مسئولان ارشد هرمزگان است.

مهمانی در اوج کرونا با حضور نمایندگان مجلس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو