مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها


منبع: همگردی

3

1399/9/2

11:00


مجموعه تاریخی کردشت مربوط به دوران صفویه و قاجاریه در روستای تاریخی کردشت از بخش مرکزی شهرستان جلفا در آذربایجان شرقی واقع شده که سالانه پذیرای هزاران نفر از گردشگران داخلی و خارجی است.

مریم ابراهیمه

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مجموعه تاریخی کردشت + عکسها

مطالب مشابه


تصویری