شلوغی مترو در دومین روز اجرای محدودیت‌ها

منبع: برترین ها

2

1399/9/2

11:29


شلوغی مترو در روز دوم محدودیت‌های کرونایی همچنان ادامه دارد!

برترین‌ها: شلوغی مترو در روز دوم محدودیت‌های کرونایی همچنان ادامه دارد!

شلوغی مترو در دومین روز اجرای محدودیت‌ها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو