مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر

مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر


منبع: همگردی

2

1399/9/2

12:33


کتاب فروشی افسانه ای شکسپیر و شرکا و بنیان گذارش سیلویا بیچ در اوایل سده پیش، کاشفان و حامیان مهمترین نویسندگان مدرن در تاریخ ادبیات بودند.

مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر

مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر

مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر

مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر

مشهورترین کتاب فروشی جهان در پاریس + تصاویر

تصویری


ویدئو