توئیت زیباکلام درباره طب سنتی

منبع: برترین ها

3

1399/9/2

13:03


صادق زیباکلام، فعال سیاسی درباره طب سنتی اظهارنظر کرد.

عصر ایران: صادق زیباکلام، فعال سیاسی درباره طب سنتی اظهارنظر کرد.

توئیت زیباکلام درباره طب سنتی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو