دهباشی: نمکی و ملک‌زاده باجناق هستند!

منبع: برترین ها

5

1399/9/2

15:10


حسین دهباشی، فعالان رسانه‌ای مدعی ارتباط فامیلی وزیر بهداشت با معاون مستعفی خود شد!

برترین‌ها: حسین دهباشی، فعالان رسانه‌ای مدعی ارتباط فامیلی وزیر بهداشت با معاون مستعفی خود شد!

دهباشی: نمکی و ملک زاده باجناق هستند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو