بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس


2

1399/9/2

15:36


با فروکش کردن تب گرما از اواخر مهرماه، میهمانان خلیج همیشه فارس از راه می‌رسند و بر پهنه‌ی این دریای زیبا چشمان بیننده را مجذوب می‌کنند. شالو همان مرغ دریایی در گویش محلی است. با رسیدن این پرندگان زیبا ساحل بندر بوشهر مکانی جذاب برای تفریح و سرگرمی مردم است و آن‌ها با ضایعات مرغ و نان این پرندگان را از وسط دریا به سمت ساحل دعوت می‌کنند.

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

بازگشت شالوها به خلیج فارس + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو