آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس


2

1399/9/2

15:36


در پی استقرار ارتش آذربایجان در شهر آغدام تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد ارمنستان با اشغال آغدام آن را تخریب و کاملا به شهر ارواح تبدیل کرده است.

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

آغدام در قره باغ به شهر ارواح تبدیل شده است + عکس

منبع: فرارو

تصویری


ویدئو