استوریِ اعتراضی درباره اجرای محدودیت‌ها

منبع: برترین ها

2

1399/9/2

15:47


سیدروح الله شجاعی کیاسری فعال رسانه‌ای مازندران برای انجام درمان فرزند دیالیزی خودش باید از شهرستان ساری هر روز به بیمارستان بابل تردد کند. امروز پلیس اجازه ورود با اسنپ را به او نداده و بچه مریضش را از ماشین پیاده کرده‌اند!

برترین‌ها: سیدروح الله شجاعی کیاسری فعال رسانه‌ای مازندران برای انجام درمان فرزند دیالیزی خودش باید از شهرستان ساری هر روز به بیمارستان بابل تردد کند. امروز پلیس اجازه ورود با اسنپ را به او نداده و بچه مریضش را از ماشین پیاده کرده‌اند!

استوریِ اعتراضی درباره اجرای محدودیت‌ها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو