غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها


منبع: همگردی

5

1399/9/2

17:31


مهر/طرح غربالگری کرونا در مساجد تهران با همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مساجد صاحب الزمان (عج) در منطقه 3، مسجد ریحان منطقه 6، مسجد جوادالائمه منطقه 10، مسجد محسنی منطقه 21 و مسجد حضرت علی (ع) در منطقه 14 پایگاه های سلامتی جهت غربالگری و معاینه هموطنان در راستای مبارزه و تشخیص به هنگام کرونا برگزار شد.

فاطمه عالی

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

غربالگری کرونا در مساجد تهران + عکسها

مطالب مشابه


تصویری