چهره ها در مراسم ترحیم همسر حجت الاسلام راستگو +عکس

چهره ها در مراسم ترحیم همسر حجت الاسلام راستگو +عکس


منبع: ساتین

14

1399/9/2

20:25


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شب سه شنبه ۲۸ دی ماه ۹۵، در مراسم ترحیم حاجیه خانم خباز دربان همسر حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن راستگو که در حسینیه شهدای قم برگزار شد، شرکت کرد.

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

محمدحسن راستگو کیست عمو راستگو کیست عکس مراسم ختم خانواده حجت الاسلام راستگو بیوگرافی علی لاریجانی بیوگرافی حجت الاسلام راستگو اصلاح طلبان چه کسانی هستند آخوندهای معروف

تصویری


ویدئو