بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس


3

1399/9/2

22:47


تابوت پدر ایرینج ، پدرسالار فقید صربستان در مراسم تشییع جنازه او در معبد St Sava در بلگراد. پاتریارک ایرینج ، رئیس کلیسای ارتدکس صربستان ، و بالاترین رتبه در کلیساهای ارتدکس شرقی ، پس از ابتلا به ویروس کرونا در 20 نوامبر در سن 90 سالگی درگذشت. 3 روز عزای عمومی در صربستان اعلام شده است.

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

بوسه بر پدر مقدس کلیسا در صربستان که بر اثر کرونا درگذشت! + عکس

 

تصویری


ویدئو