فاکس‌نیوز: با بایدن آماده بزرگترین جنگ زندگی باشید

منبع: برترین ها

2

1399/9/2

22:47


در این فیلم صحبت های مجری شبکه فاکس‌نیوز درمورد ریاست جمهوری احتمالی جو بایدن را مشاهده می‌کنید.

جام نیوز: در این فیلم صحبت های مجری شبکه فاکس‌نیوز درمورد ریاست جمهوری احتمالی جو بایدن را مشاهده می‌کنید.

فاکس‌نیوز: با بایدن آماده بزرگترین جنگ زندگی باشید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو