بدترین فرضیه این است که نرخ تورم ۵.۲ درصدی آبان ماه تا پایان سال ادامه یابد. یعنی در ۴ ماه باقی مانده سال، در هر ماه ۵.۲ درصد بر شاخص قیمت مصرف کننده افزوده شود. در این حالت، نرخ تورم نقطه ای در پایان سال جاری از ۶۷ درصد نیز عبور خواهد کرد. سطحی که می تواند رکورد تورم در دهه های گذشته را جابجا کند.

بهترین سناریو این است که نرخ تورم ۴ ماه پایانی سال ۹۹، همچون سال ۹۸ باشد. یعنی شرایطی که در ۴ ماه انتهایی سال گذشته در اقتصاد ایران برقرار بوده، عینا در سال جاری نیز تکرار شود. در چنین حالتی، نرخ تورم نقطه ای در پایان سال در همین سطحی که فعلا قرار دارد، یعنی ۴۶ درصد، باقی می ماند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «آینده قیمت‌ها در سال ۹۹ +جدول» بخوانید.