جریمه‌های کرونایی از امشب اعمال می‌شود

منبع: برترین ها

4

1399/9/2

23:57


توضیحات گودرزی رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونای استان تهران را درباره طرح منع تردد شبانه ببینید.

صداوسیما: توضیحات گودرزی رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونای استان تهران را درباره طرح منع تردد شبانه ببینید.

جریمه‌های کرونایی از امشب اعمال می‌شود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو